Bấm biển số 'siêu đẹp' ở Đồng Nai: Xử lý thế nào nếu có tiêu cực?

Bấm biển số 'siêu đẹp' ở Đồng Nai: Xử lý thế nào nếu có tiêu cực?

Theo luật sư, nếu kết quả xác minh cho thấy có tiêu cực, vì nhận lợi ích vật chất (từ 2 triệu đồng trở lên) mà tác động để cấp biển số đẹp theo yêu cầu của người tác động, CQĐT sẽ khởi tố tội Đưa hối lộ và tội Nhận hối lộ…